O PRACOWNI

 

Celem pracowni jest tworzenie wnętrz niepowtarzalnych, uwzględniając przy tym uwarunkowania przyrodnicze, kontekst otoczenia oraz Państwa oczekiwania. Istotnym założeniem jest także kreowanie przestrzeni w oparciu o indywidualizm, nowoczesność, minimalizm oraz prostotę form. Nie oznacza to jednak narzucania stylistyki, a dopasowanie charakteru wnętrza do przekazanych nam wytycznych. Wizytówką pracowni jest kształtowanie przestrzeni harmonijnych, spójnych stylistycznie, tworzonych w oparciu o najnowsze trendy w architekturze krajobrazu. Każdy projekt opracowywany jest w sposób rzetelny i profesjonalny, dając możliwość realizacji go w oparciu o przekazaną dokumentację techniczną. Wiedzę, która stanowi podstawę w procesie projektowania, zdobyliśmy w trakcie studiów o kierunku architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej oraz odbytych praktyk i współpracy z wieloma biurami architektury krajobrazu.

 

GREEN         ART           DESIGN
ZIELEŃ             SZTUKA             PROJEKT

 

Główne hasła będące nazwą firmy, jednocześnie określają zakres i kierunki działania pracowni. Profil działalności ukierunkowany jest na kształtowanie zieleni, uwzględniając wszelkie jej aspekty.  Niezwykle ważne jest tworzenie aranżacji harmonijnie komponujących się z przestrzenią roztaczającą się wokół, zwracając przy tym uwagę na Państwa oczekiwania. Istotnym założeniem jest także wykonywanie projektów uwzględniających potencjał przyrodniczy i krajobrazowy miejsca, podkreślając tym samym znaczenie kontekstu otoczenia. Celem jest kształtowanie wnętrz wielofunkcyjnych, zachęcających do częstego użytkowania, wprowadzając przy tym rozwiązania niwelujące słabe strony i podkreślające znaczenie funkcjonalności oraz komfortu użytkowania. Tworząc harmonijny układ o określonej stylistyce istotne jest zachowanie równowagi pomiędzy przyrodą, elementami istniejącymi a projektowanymi. Równie ważne jest oparcie projektu na racjonalnym zarządzaniu zielenią, starając się usunąć jak najmniejszą ilość roślin, a wykonanie inwentaryzacji pozwoli zweryfikować gatunki przeznaczone do usunięcia, pielęgnacji lub wyeksponowania.

 

Kolejne hasło jest odniesieniem do sztuki ogrodowej. Zgodnie z założeniem pracownia realizuje ideę działalności twórczej, która swym zakresem obejmuje projektowanie, realizację i pielęgnację terenów zielonych, kształtując je w oparciu o naturalną przyrodę, dopełnioną roślinnością projektowaną oraz elementami małej architektury. Sztuka w kontekście architektury krajobrazu to także umiejętność doboru gatunków, uwzględniając przy tym panujące warunki glebowe, klimatyczne i nasłonecznienie. Ponadto istotna jest umiejętność aranżacji przestrzeni w stylu spełniającym oczekiwania zleceniodawcy. Celem nadrzędnym podejmowanych działań jest dążenie do uzyskania harmonijnej przestrzeni.

 

Ostatnie z haseł stanowi syntezę działań pracowni, zwracając uwagę jak dużą rolę odgrywa proces tworzenia i kształtowane wówczas zarysy, plany i desenie. Dokumentacja projektowa będąca zwieńczeniem współpracy z firmą Green Art Design, pozwoli zrealizować przestrzeń spełniającą Państwa oczekiwania, a zaproponowane rozwiązania wpłyną na wykreowanie wnętrza o niepowtarzalnym charakterze.